2e Landelijke studiedag Jongeren en Sociale Media


Aristo Amsterdam
Organisator: Leids Congres Bureau

2e Landelijke studiedag Jongeren en Sociale Media
20 september 2017

Gedurende deze studiedag is er aandacht voor de invloed van sociale media op het gedrag van jongeren, de keerzijde van sociale media maar ook voor de kansen die sociale media biedt. Er zullen tijdens deze studiedag handvatten worden geboden om jongeren te beschermen tegen de negatieve kanten van sociale media en zullen er tips worden gegeven over hoe je als organisatie kunt inspelen op het sociale media gebruik van jongeren. 

Doelgroep
Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals werkzaam in het onderwijs, (school)maatschappelijk
werk, buitenschoolse opvang, jeugdhulpverlening, jeugdzorg, gezinsondersteuning, bij gemeenten, reclassering, politie & (justitiële) jeugd inrichtingen, MEE en orthopedagogische behandelcentra.
Overige geïnteresseerden zijn eveneens van harte welkom.

Datum en locatie
Woensdag 20 september 2017 in Aristo Amsterdam.

Kosten* 
De kosten voor het bijwonen van deze studiedag bedragen € 295,00 p.p.
* Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor Registerplein.

Programma en inschrijven voor de 2e landelijke studiedag Jongeren en Sociale Media