Dementie bij Migranten | Middagsymposium


Het aantal migranten met dementie stijgt 2 keer sneller dan het aantal autochtonen met dementie. Tijdig signaleren en goede diagnostiek is complex. Oudere migranten zijn nog weinig bekend met de ziekte dementie en wijzen symptomen vaak toe aan andere oorzaken. Daarnaast sluit het reguliere aanbod van zorg en ondersteuning vaak niet goed aan op behoeften van migrantenouderen.

Hoog tijd dus voor meer kennis over dementie bij migranten, ook in jouw zorgpraktijk!

Tijdens deze middag geven deskundige sprekers inzicht in de ontwikkeling van dementie bij deze doelgroep en in zaken die je moet weten over interpretatie van klachten. Ook krijg je handvatten voor aansluiting en communicatie.