Landelijke studiedag Geriatrische Revalidatiezorg


Woensdag 9 oktober 2019

Waar staat de geriatrische revalidatiezorg anno 2019 en waar is er ruimte voor verbetering?En hoe maken we GRZ toekomstbestendig? Tijdens deze studiedag is er aandacht voor belangrijke knelpunten en praten deskundige sprekers u bij over recente ontwikkelingen zoals eHealth, het meetplan en de inrichting van zorgpaden

Wie ontmoet u tijdens de studiedag Geriatrische Revalidatiezorg

Deze bijeenkomst is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, GZ psychologen, gedragsdeskundigen, huisartsen, klinisch geriaters en andere medisch specialisten, paramedici, verpleegkundigen en managers in de ouderen-, thuiszorg en chronische zorg, voor zorgverzekeraars en beleidsmakers.

Accreditatie

Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1): aangevraagd

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: aangevraagd

Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP): aangevraagd

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF): aangevraagd

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): aangevraagd

Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA): aangevraagd