Landelijke studiedag LVB en Seksualiteit


Ieder mens, ook iemand met een licht verstandelijke beperking (LVB), heeft seksuele behoeften en recht op een positieve seksualiteitsbeleving. De kans op problemen, afwijkend of overschrijdend seksueel gedrag is groter bij mensen met een LVB. Professionele aandacht voor en begeleiding van seksualiteit bij deze doelgroep is daarom essentieel.

Het gebrek aan kennis over de seksuele ontwikkeling bij mensen met een LVB kan professionals in de zorg belemmeren hen de juiste begeleiding op het gebied van seksualiteit te geven.

De sprekers op de studiedag LVB en Seksualiteit hebben veel (onderzoeks)kennis en ervaring op dit gebied en bieden de deelnemers ideeën en tools om voorlichting en begeleiding rond positieve seksualiteit vorm te geven, het gesprek aan te gaan met cliënten en hun (seksuele) weerbaarheid te vergroten.

Kosten
De kosten voor de studiedag bedragen € 355,00 p.p. (excl. 21% btw)

Accreditatie
Accreditatie aangevraagd bij Kwaliteitsregister V&V + Register Zorgprofessionals, NIP/NVO en SKJ.

Volledig programma
https://www.leidscongresbureau.nl/event/lvb-en-seksualiteit-6/