Man-vrouw verschillen in de ggz | Webinar


Psychische problematiek komt voor bij zowel mannen als vrouwen. Toch is veel van het wetenschappelijk onderzoek gebaseerd op het mannelijk geslacht, terwijl er wel degelijk veel verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen. Binnen de ggz is het daarom zeker van belang dat er voldoende aandacht is voor gender- en sekseverschillen. Hiermee kunnen verkeerde diagnoses en niet passende zorg voorkomen worden.

Over wat soort verschillen hebben we het? Mannen en vrouwen kunnen verschillen in de manier hoe een psychische aandoening ontstaat, maar ook in de manier hoe zij hier hulp voor zoeken. Tevens kan een bepaalde psychische aandoening bij een man op een andere manier tot uiting komen dan bij een vrouw en laten zij verschillen zien in het beloop ervan. Ook lijken vrouwen gevoeliger te zijn voor stress en bijwerkingen van medicatie. Deze man-vrouw verschillen spelen een belangrijke rol bij het diagnosticeren en behandelen van psychische aandoeningen.

Tijdens deze webinar zal er verder ingegaan worden op de verschillen tussen mannen en vrouwen en besteden we aandacht aan de oorzaken en mechanismen die hieraan ten grondslag liggen. Ook wordt er ingegaan op wat er inmiddels bekend is over gender- en sekseverschillen en wat dit betekent voor de diagnostiek en behandeling.