Masterclass Wvggz


De huidige Wet Bopz is per 1 januari 2020 vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) voor de psychiatrie. Binnen de Wvggz zijn de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ geregeld.
Tijdens deze masterclass krijgt u een overzicht van de nieuwe wet, leert u in het bijzonder welke gevolgen de wet heeft voor de praktijk van de zorgverlening en kijken we naar de ontwikkelingen van het eerste half jaar waarin de wetgeving van kracht is. Aan de hand van casuïstiek leert u de wet zelf toe te passen. Daarnaast is er uitgebreid ruimte voor vragen.