Seksuele en criminele uitbuiting | Webinar


Seksuele uitbuiting is het onder dwang verrichten van seksuele diensten, tegen betaling in de vorm van geld of van andere vergoedingen zoals kleding of eten, of de belofte daarvan waarbij het slachtoffer (een deel van) de verdiensten moet afstaan. Criminele uitbuiting is het onder dwang verrichten van criminele activiteiten.

 

Seksuele uitbuiting is één van de vormen van mensenhandel en vaak verweven met criminele uitbuiting. Mensenhandel kan overal plaatsvinden en is tegelijkertijd heel onzichtbaar. Het is een ernstige schending van fundamentele mensenrechten waarbij misbruik wordt gemaakt van de vaak kwetsbare positie van het slachtoffer.

De aanpak van seksuele en criminele uitbuiting is complex waarin samenwerking tussen zorg en veiligheid essentieel is. Veel organisaties en professionals, zoals scholen, wijkteams, leerplichtambtenaren, (jeugd)hulpverlening, medische professionals en andere zorgverleners spelen een belangrijke rol in het signaleren van mensenhandel.

Misschien heb je ook wel eens het gevoel dat er iets niet klopt, maar kun je er niet helemaal je vinger op leggen wat het is? Meer kennis over de signalen en aanpak van uitbuiting is daarom belangrijk om de best mogelijke zorg en hulp aan slachtoffers te kunnen bieden.

Deze webinar geeft je meer informatie over mensenhandel en specifiek seksuele en criminele uitbuiting. We gaan in op de signalen en risicofactoren, maar ook op de vervolgstappen na signalering. Dit doen we samen met een ervaringsdeskundige. Want wat kan jij doen wanneer je vermoedens hebt van uitbuiting en wie schakel je in? Het doel is meer kennis en handelingsperspectieven mee te geven. Zodat je als professional de signalen van uitbuiting kunt herkennen en ernaar kan handelen.