Traumasensitief werken in de gehandicaptenzorg | Studiedag


Mensen met een verstandelijke beperking maken vaker traumatische gebeurtenissen mee en zijn ook gevoeliger voor de impact hiervan. Dat een cliënt last heeft van een trauma is vaak wel bekend. Maar wat betekent dit voor de begeleiding? Hoe kun je traumasensitief werken?

Hiervoor staan we allereerst stil bij wat een trauma is en met iemand doet. Daarna bespreken we het gedrag en de behoeften van cliënten en hoe jij hier adequaat op in kan spelen. Jouw rol is namelijk van groot belang en is bepalend bij traumasensitief werken. Deze praktische dag vol handvatten sluiten we af met het bespreken van jouw casuïstiek.