Zorgen met vrijwilligers | Studiedag


In de huidige samenleving kunnen we niet meer om ze heen; enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers in de zorg. Hoe zorg je ervoor dat vrijwilligers bij jouw organisatie aankloppen en hoe speel je in op het veranderende en beweeglijke karakter van vrijwillige inzet? Ook krijgt men steeds meer te  maken met vrijwilligers met een psychische kwetsbaarheid. Het is zeker van belang om deze groep vrijwilligers in te zetten, maar hoe kun je hen zo goed mogelijk begeleiden? Tijdens de studiedag ‘Zorgen met vrijwilligers’ krijg je antwoord op deze vragen. Verder word je bijgepraat over het werven van jongeren,  de inzet van vrijwilligers bij gezinnen of jongeren met meervoudige problemen, wordt er een succesverhaal gedeeld uit de praktijk en wissel je ervaringen uit met collega’s.